جهت مصارف عمومی ،برق و الکتریکی در خودرو و …
جهت محافظت و عایق سازی
مشکی و رنگی
تعداد : ۵۰۰ عددی (۵۰ بسته ۱۰ عددی)
طول :۱۰ یارد
ساخت : ایران شرکت ایران چسب و الغری