چسب نواری تحریر جانسون برای کارهای روزمره استفاده می گردد .

این چسب نواری تحریری از کیفیت و قیمت نسبتا مناسبی برخوردار می باشد.

تعداد در كارتن :٦٠٠ حلقه

ساخت : شركت ايران چسب