چسب نواری تحریر جانسون برای کارهای روزمره استفاده می گردد . این چسب نواری تحریری از کیفیت و قیمت نسبتا مناسبی برخوردار می باشد
تعداد در كارتن :٦٠٠ حلقه
ساخت :شركت ايران چسب