پاک کننده و براق کننده روی موتور انواع خودرو

اثر جرم گیری بالا بدون اثر تخریب

براق کننده قسمتهای پلاستیکی موتور

قابل استفاده با آب و بدون آب

با فورمولاسیون سوییس

بصورت کف می باشد

حجم ۶۵۰ میل